Fizjoterapia

Fizjoterapia Gdańsk

Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne.

Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) “Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.

Fizjoterapia w Polsce

W Polsce wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu w sposób bezpośredni świadczeń zdrowotnych, usług o charakterze społecznym i jest to zgodne z treścią Art. 18d ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej; Dz. U. nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami.

Artykuł brzmi następująco: “osoba wykonującą zawód medyczny to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”.

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta leczy dysfunkcje układu nerwowo mięśniowego, mięśniowo szkieletowego, sercowo naczyniowego i oddechowego. Najczęściej pacjenci zgłaszają się do gabinetu ponieważ:

  • przebyli uraz czaszkowo-mózgowy lub wielonarządowy,

  • złamali kość lub uszkodzili staw,

  • mają stwierdzoną osteoporozę lub zmiany zwyrodnieniowe stawów,

  • chorują na schorzenia przewlekłe typu SM, SLA, Mpd, astma.

  • odczuwają ból kręgosłupa (najczęściej w odcinku lędźwiowym lub szyjnym) lub stawów obwodowych,

  • przeszli udar mózgu,

  • doświadczyli urazu rdzenia kręgowego,

  • odczuwają ból kolana, ból barku, ból stopy

  • zmagają się z dolegliwościami typu rwa kulszowa, rwa ramienna

  • odczuwają bóle głowy, bóle karku, ból szyi

Zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym. Fizjoterapeutą może zostać osoba, która ukończyła kierunkowe studia z zakresu fizjoterapii. Na tę chwilę studia są 3, bądź 5 letnie. W Gdańsku są dwa renomowane ośrodki kształcące fizjoterapeutów. Jednym jest Gdański Uniwersytet Medyczny, drugim natomiast Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.

Dodatkowe informacje