Czym jest Osteopatia?

Osteopatia jest dziedziną diagnozowania i leczenia o ponadstuletniej tradycji. Jej głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy.

Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała. A jego zadaniem jest przede wszystkim odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która z pozoru może nie mieć związku z bieżącymi dolegliwościami.

Co ważne osteopatia jako dziedzina wykorzystująca metody diagnostyki klinicznej nie stanowi alternatywy dla medycyny akademickiej, ale jest jej doskonałym uzupełnieniem. W terapii osteopatycznej nie wykorzystuje się leków. Nie jest ona jednak dla medycyny klasycznej konkurencją, a wręcz przeciwnie – stanowi doskonałe uzupełnienie.

Słowo osteopatia pochodzi od słów: osteon - kość oraz patheia - choroba, uczucie.

Podstawy osteopatii

  • organizm stanowi jedność,

  • budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane,

  • organizm posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia i utrzymania równowagi (homeostazy). Osteopatia zakłada istnienie naturalnych zdolności ciała, które odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę.