Cele leczenia osteopatycznego

Cele leczenia osteopatycznego

Podstawowe cele leczenia osteopatycznego

  • usunięcie barier dla podstawowych czynności fizjologicznych,

  • uwolnienie ograniczeń ruchomości oraz funkcjonalnych zaburzeń tkanek,

  • zmniejszenie ucisku na nerwy i naczynia krwionośne,

  • wywołanie zmian metabolicznych, biochemicznych i krążeniowych,

  • wzmocnienie własnych zdolności organizmu do samo‐uleczenia.

W Osteopatii zawierają się różne metody leczenia, o których można przeczytać na tutaj: metody leczenia osteopatycznego.